Een Veilig Nest

Meer weten over hormoonverstoorders na Zembla?

Geplaatst op

WECF vraagt al jarenlang aandacht voor een thema dat in meer en meer  Europese landen serieus genomen lijkt te worden, behalve in Nederland: de schadelijke invloed van hormoonverstorende stoffen op de gezondheid van zwangere vrouwen en kleine kinderen. Op donderdagavond 19 december besteedde het VARA TV programma Zembla aandacht aan dit thema.

zembla-video

De ontwikkeling van een baby kan namelijk negatief beïnvloed worden door zogeheten hormoonverstorende stoffen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze chemicaliën het hormoonsysteem van de baby in de war kunnen brengen wat tot blijvende gezondheidsschade kan leiden. Zwangere vrouwen staan dagelijks bloot aan deze chemische stoffen. Ze zitten o.a. in onze voeding, in plastic, in verzorgings- en schoonmaakproducten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vormen hormoonverstorende stoffen een bedreiging voor de volksgezondheid en het milieu.

ZEMBLA reisde voor deze aflevering af naar Denemarken. Daar geeft de overheid via publiekscampagnes wel voorlichting aan zwangere vrouwen hoe ze deze stoffen zo veel mogelijk kunnen vermijden. Deense politici hebben hormoonverstorende stoffen al jaren hoog op de agenda staan. Om de volksgezondheid te beschermen weert de Deense overheid stoffen uit consumentenproducten. Ook andere Europese landen als Zweden, Frankrijk en België nemen maatregelen.

Brief aan Minister Schippers
“Waarom doet Nederlandse overheid niets om kwetsbare groepen te beschermen tegen zorgwekkende stoffen?” Deze vraag stelt WECF in een open brief aan de Minister van Gezondheidszorg en de staatssecretarissen van Milieu en Economische Zaken die gelijk na de uitzending van Zembla werd verstuurd. In de brief wordt  gewezen op het gevaar van zogeheten hormoonverstorende stoffen voor met name zwangere vrouwen en kinderen.

Er zijn steeds duidelijkere aanwijzingen dat hormoonverstorende stoffen tot blijvende gezondheidsschade leiden. Kinderen in de ontwikkelingsfase voor en na de geboorte zijn het meest kwetsbaar voor hormoonverstorende stoffen. De gezondheidseffecten zijn vaak onomkeerbaar en treden vaak pas later in het leven op. Deze stoffen zitten in een groot aantal consumenten producten o.a. in onze voeding, dranken, in plastic, in speelgoed, in keukengerei, in meubels, in kleren, in verzorgings- en schoonmaakproducten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vormen hormoonverstorende stoffen een bedreiging voor de volksgezondheid, natuur en milieu.

Er is voortschrijdend wetenschappelijk inzicht dat blootstelling aan zelfs hele lage doses EDC’s de ontwikkeling van de hersenen en andere organen verstoort. De blootstelling gaat via allerlei wegen zoals voeding, via de huid en inademing. De Wereld Gezondheid Organisatie en het Europese Milieu Agentschap EEA publiceerden eerder dit jaar uitgebreid overzichtsrapporten die wijzen op het verband tussen hormoonverstoring  en de opmerkelijk sterke toename chronische ziekten en aandoeningen in de laatste decennia. Beide organisaties roepen beleidsmakers op tot versnelde preventieve maatregelen, ookal zijn er nog lacunes in de kennis. Denemarken, Zweden en Frankrijk hebben al wettelijke stappen genomen om bepaalde EDC’s te verbieden en kwetsbare bevolkingsgroepen pro-actief te informeren, zoals bleek uit de uitzending van Zembla, maar Nederland blijft achter.

Vermijding van blootstelling is vrijwel niet mogelijk voor de burger
Wettelijke bescherming loopt  ver achter bij nieuwe wetenschappelijke inzichten. De toelatingsnormen voor chemische stoffen en bestrijdingsmiddelen zijn niet afgestemd op schadelijke effecten die bij blootstelling aan zeer lage doses EDC’s kunnen optreden. Ze zijn ook niet afgestemd op de veel grotere gevoeligheid van kinderen in hun ontwikkeling voor en na de geboorte. Zoals uit de Zembla uitzending bleek, kan de Nederlandse overheid niet meer volhouden dat producten op de Nederlandse markt wat betreft EDC’s veilig zijn.

 

 

life

Ondersteund door het Life+ project ChildProtect gefinancierd door de Europese Commissie DG Milieu, dat WECF uitvoert samen met Gezinsbond en PAN Europe.

 

Reacties