Een Veilig Nest

WECF

WECF (Women in Europe for a Common Future) is een in Utrecht gevestigde stichting, die een netwerk, een platform én middelen biedt voor mondiale burgers, vrouwen en mannen, die samen willen werken aan een eerlijke, gezond en veiligere wereld voor iedereen.

WECF is een internationaal netwerk van ruim honderdvijftig vrouwen-, gezondheids- en milieu organisaties in veertig landen, met een historische focus op West- en Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië, die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling. Daarbij ligt de nadruk op de bescherming van gezondheid en milieu en de bestrijding van armoede. De organisatie versterkt de rol van vrouwen en ondersteunt hen bij het zoeken naar duurzame oplossingen die toegespitst zijn op lokale situaties. Voor WECF beslaat ‘Europa’ de hele Europese regio, van Ierland tot Tadzjikistan. Onze buren -slechts een paar honderd kilometer verderop – hebben vaak te maken met slechte en onveilige sanitatie, een tekort aan energie en met milieuvervuiling.

WECF’s missie luidt “Werken aan een Gezond Leefmilieu voor Iedereen” WECF helpt vrouwen om hun woonomgeving gezonder en duurzamer te maken. Bij deze activiteiten is het versterken van de rol en deskundigheid van vrouwen een essentieel onderdeel. Directeur Sascha Gabizon:”Onze grootste kracht is dat we niet alleen maar over onze praten, we lossen ze ook op! We werken op lokaal niveau, in de dorpen, aan praktische projecten en nemen die resultaten en ervaringen mee als we onderhandelen op internationaal politiek niveau, zoals nu in 2015 als medevoorzitter van de Women’s Major Group tijdens de onderhandelingen over de opvolgers voor de Millenniumdoelen: de Sustainable Development Goals (SDG’s) . Vrouwen van lokale organisaties, die soms zelfs geen Engels spreken, worden door ons aangemoedigd om hun zorgen te uiten tijdens internationale politieke bijeenkomsten.Met onze lokale projecten verbeteren we direct de levensomstandigheden van duizenden mensen. Met ons internationale beleidswerk bereiken we miljoenen.”

WECF ontwikkelt samen met deskundigen en wetenschappers praktische oplossingen voor problemen rondom gezondheid en milieu. Zo helpt WECF bijvoorbeeld kinderen die ziek zijn vanwege gebrek aan schoon drinkwater en sanitatie in dorpen waar drinkwater veel te hoge concentraties nitraat, bacteriën en chemicaliën bevat. Dat doen wij met oplossingen die de lokale bevolking zelf kan uitvoeren en handhaven en die betaalbaar en veilig zijn. Sommige oplossingen, zoals de Ecosan toiletten die WECF bouwt, beschermen niet alleen het drinkwater maar produceren bovendien waardevolle mest, die de boeren kosten bespaart en een grotere oogst oplevert. Ook op onze andere terreinen (biodiversiteit en voedselveiligheid, chemicaliën en gezondheid en energie en klimaat) werken we met name aan praktische oplossingen zoals zonnecollectoren en zonnefruitdrogers en isolatie van dorpsscholen.

WECF bestaat sinds 1994 officieel, maar de eerste aanzet voor het netwerk werd gegeven in 1992, toen vrouwen uit Oost- en West elkaar voor het eerst troffen tijdens de grote duurzaamheidsconferentie van de Verenigde Naties: Our Common Future, ook wel bekend als de Earth Summit. WECF stimuleert participatie van vrouwen bij besluitvorming op lokaal, nationaal en internationaal niveau en spreekt overheid en politiek aan op ingewikkelde problematiek. Ook brengen we de kennis uit onze projecten voor het voetlicht van een groot publiek.