Een Veilig Nest

Het idee

Vooral jonge ouders stellen kritische vragen bij de aanschaf van babyproducten. Dat wordt bevestigd door consumentenorganisaties en onderzoeksinstituten. Daarnaast maken met name kinderartsen zich zorgen over het welzijn van kinderen die zij behandelen.

In hun praktijk worden kinderartsen tegenwoordig vaak geconfronteerd met de gevolgen van schadelijke en allergene stoffen in veel producten, zoals een scala aan allergieën en astma. In plaats van de gevolgen hiervan tegen te gaan, beginnen zij liever bij de bron; het zou beter zijn als er concrete maatregelen genomen werden om de blootstelling van kinderen aan schadelijke stoffen te verminderen.
Het bracht Sonja Haider, voormalig fondsenwerver bij WECF, op het idee voor Een Veilig Nest.

Ze gaf voorlichting over stoffen en het viel haar op dat haar toehoor vooral bestond uit jonge ouders. Zij stelden kritische vragen en dachten na over hoe ze hun gedrag en denken konden veranderen omwille van de gezondheid en veiligheid van hun kinderen.

Sonja Haider besloot het probleem op een positieve manier te benaderen. Het was haar idee om aan zoveel mogelijk kinderen de kans te bieden op te groeien in een veilige en gezonde omgeving en om zoveel mogelijk ouders in verschillende landen van informatie te voorzien. Zo ontstond het idee voor het internationale project Een Veilig Nest.

Toen in 2007 de financiering rond was, kon haar idee worden verwezenlijkt. Er werd een online informatieplatform gecreëerd in zes verschillende talen: Duits, Engels, Nederlands, Hongaars, Grieks en Frans. Ook is er de wens in de toekomst Een Veilig Nest-label te ontwikkelen.