Een Veilig Nest

pesticide

Onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat verhoogt risico op lymfeklierkanker met 41%

3 minuten leestijd

Een brede nieuwe wetenschappelijke analyse van het gebruik van glyfosaat, het meest gebruikte onkruidverdelgingsproduct ter wereld, heeft aangetoond dat mensen met hoge blootstelling aan deze populaire pesticiden, een 41% verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een zeldzame vorm van lymfeklierkanker, of te wel het non-Hodgkin lymfoom (NHL).

Verhoogd risico non-hodgkin lymfoom

De auteurs van dit recente onderzoek zeggen dat hun analyse, waarbij de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken zijn meegenomen, onderscheidend is van eerdere beoordelingen. “Deze paper maakt een sterkere zaak dan eerdere analyses, dat er inderdaad aanwijzingen zijn voor een verhoogd risico op NHL als gevolg van blootstelling aan glyfosaat,” zei co-auteur Lianne Sheppard, een professor op de afdeling Environmental and Occupational Health Sciences aan de Universiteit van Washington . “Vanuit het oogpunt van volksgezondheid zijn er enkele echte zorgen.”

Het bewijsmateriaal ondersteunt ook een dwingend verband tussen blootstellingen aan glyfosaat gebaseerde herbiciden en een verhoogd risico voor deze vorm van kanker. De auteurs van dit onderzoek geven wel aan dat de specifieke schattingen van het numerieke risico voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd.

Roundup

Glyfosaat zit o.a. verwerkt in het veelgebruikte bestrijdingsmiddel “Roundup” van chemiebedrijf Monsanto en is volgens Europese boerenorganisaties noodzakelijk om de voedselvoorziening op peil te houden. Critici wijzen op de schadelijke effecten voor het milieu en de gezondheid.  Glyfosaat is inmiddels al aangetroffen in bijna de helft van de onderzochte urinestalen van Europeanen en drinkwaterbedrijven klagen over resten in het oppervlaktewater.

Al meer dan 40 jaar wordt door boeren glyfosaat toegepast op gewassen. Deze chemische stof wordt o.a. toegepast bij het telen van genetisch gemodificeerde maïs en sojabonen. Volgens de laatste cijfers is dit het meest gebruikte chemische product in de landbouw ooit. De vergunning om glyfosaat in Europa te gebruiken zou eind 2016 komen te vervallen, maar de vergunning is inmiddels verlengd tot 2022.

In 2015 is al door het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek aangegeven dat glyfosaat “waarschijnlijk carcinogeen” is. Dat wil zeggen dat wanneer men in contact met deze stof komt, dit kanker kan veroorzaken en hoe vaker en intensiever het contact is, hoe groter de kans dat men daadwerkelijk kanker krijgt.

Ook schadelijk voor dier & milieu

Het gebruik van glyfosaat is gelinkt aan een zeer intensieve landbouw, die simpelweg niet duurzaam is. Er zijn veiligere, niet-chemische alternatieven voor glyfosaat die even effectief zijn om onkruid te bestrijden.

Daarnaast heeft niet alleen de menselijke gezondheid te lijden onder glyfosaat. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) stelde een risico vast op lange termijn voor zoogdieren, waaronder boerderijdieren zoals schapen en koeien. Daarnaast vernietigt glyfosaat niet alleen de bedoelde onkruiden, maar ook het groen in en rond de akkers, oftewel de biodiversiteit. Genoeg redenen dus om het gebruik van glyfosaatherbiciden te verbieden.

 

Onderwerpen

,

Reacties

Reageer »

Hormoonverstoorders gevonden in Franse sla

Uit recent onderzoek blijkt dat de meeste Franse sla sporen van hormoonverstorende stoffen bevat, waarvan sommige verboden zijn. Journal de l’Environnement vertelt hier verder over.

lettuce_hormone_disruptoe_farm_creditjeremy_bronson_flickr
De Franse NGO Générations Futures heeft de resultaten van een onderzoek naar chemische verontreiniging in voedingsproducten op 22 september vrijgegeven. Na onderzoek van de verontreinigingen in aardbeien in juli 2013, heeft de NGO een rapport met de titel “EXPERT 5” deze week gepubliceerd met een onderzoek naar sla.

De bevindingen waren ver van indrukwekkend: van de 31 producten geteeld op gangbare bedrijven, gekocht in supermarkten in de Franse departementen van de Oise en Somme, waren er meer dan 77% bevatte sporen van ten minste twee pesticiden, en slechts 19% waren vrij van pesticiden.

De gemiddelde residuen van bestrijdingsmiddelen was 0,549 milligram per kilo (mg / kg), maar één product bevat 4,467 mg / kg. Onder deze pesticide, vond de NGO een aantal hormoon verstoorders. Meer dan een derde van de samples werden besmet door ten minste een van deze stoffen. En van de tien meest voorkomende stoffen, zeven worden verdacht van hormoon verstoorders.

Vijf verboden pesticiden

In vijf van de samples (16%), Générations Futures heeft een aantal verboden persticides geobserveerd, zoals DDT, dat sinds 1971 in Frankrijk verboden zijn. De andere vier andere stoffen (cyproconazool, imidacloprid, mandipropamid en oxadiazon) zijn niet legaal in Frankrijk voor de teelt van sla.

De vraag is of de aanwezigheid van kwantificeerbare sporen van deze stoffen betekent dat het illegaal is gebruik, of ze nog in de bodem van pesticiden gebruikt zijn in het verleden, of ontstaande als gevolg van gewasrotatie.

“We weten het gewoon niet: misschien kwamen de DDT van het gebruik in het verleden”, zei de woordvoerder van Génération Futures, François Veillerette.

“Zoals voor de andere vier moleculen, die nog kunnen worden gebruikt op andere landbouwproducten, de nationale veterinaire en fytosanitaire Investigations Unit van het Franse directoraat-generaal voor Voedsel zullen dit moeten bekijken. Het is niet onmogelijk dat er gevallen zijn van frauduleus gebruik. Zoals de zaken nu eenmaal lopen, is het moeilijk om iets te bewijzen, “voegde hij eraan toe.

Reacties

Reageer »

Consumenten lopen risico – WECF en PAN Europe publiceren consumentenfolder over voedsel in het Nederlands

dorien_0063

Blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën (EDCs) kunnen resulteren in hormoongerelateerde ziekten, zeker wanneer deze blootstelling plaatsvindt in de eerste levensfase. Jonge kinderen zijn dus het meest vatbaar voor blootstelling aan EDCs. 

Sommige pesticiden zijn hormoonverstorend. Hoewel de nieuwe pesticidenwetgeving eist dat hormoonverstorende pesticiden verboden worden, loopt de Europese Commissie vertraging op in het vaststellen van criteria om deze chemicaliën te identificeren en te reguleren. Wij, de consumenten, moeten dus handelen om onszelf en onze kinderen te beschermen. Hiertoe ontwikkelde PAN Europe samen met WECF International een voorlichtingsfolder. Inmiddels is ook de Nederlandse vertaling beschikbaar.

Download hier onze Nederlandstalige folder “Consumenten lopen risico”.

logo-lifeplus

Deze folder is mede mogelijk gemaakt door het LIFE ChildProtect Programma, ondersteund door de Europese Commissie DG Milieu.