Een Veilig Nest

kankerwekkend

Formaldehyde per 1 januari 2016 als kankerwekkend stof geclassificeerd

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal naar verwachting ‘formaldehyde’ als een kankerwekkend stof classificeren per 1 januari 2016. Formaldehyde is de werkzame stof in veel desinfecteer- en conserveringsmiddelen. Deze classificatie zal op Europees niveau worden toegepast met als mogelijke gevolgen voor het gebruik van formaldehyde-houdende middelen die op de markt verkrijgbaar zijn.

johnsons baby oil

Uit de eerste inventarisatie van het RIVM blijkt dat er genoeg voldoende chemische alternatieven beschikbaar zijn voor de conserveringsmiddelen met de kankerwekkende stof formaldehyde. De toepassing moet nog wel specifiek per sector worden nagegaan of de alternatieven daadwerkelijk geschikt zijn. De toepassingen voor formaldehyde zijn reiniging en disenfectie van oppervlakken, apparatuur en instrumenten in de gezondheidszorg, conservering van was- en reinigingsmiddelen bijvoorbeeld.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten om de inventarisatie te gebruiken om in samenwerking met branches na te gaan. Hoofdzakelijk zullen ze bekijken of er knelpunten ontstaan als het gebruik van formaldehyde verder ingeperkt wordt. Verder zullen ze nagaan of de gebruikers er op te wijzen dat blootstelling aan formaldehyde en de emissies daarvan zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Dit past binnen het beleid van het Ministerie om ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) zoveel mogelijk te vervangen door (niet-chemische) alternatieven.

Formaldehyde wordt ook gebruikt in injectienaalden. Hier is nooit diepgaand wetenschappelijk onderzoek naar uitgevoerd  (denk aan de 1%’epoxylijm lekkende naalden’ ) Per jaar worden er immers binnen het Rijksvaccinatieprogramma 2,5 miljoen injecties toegediend. Hier zou veel meer aandacht voor moeten komen