Een Veilig Nest

gezonde leefomgeving

Fighting Inequalities: Maak Europa Duurzaam voor Iedereen!

WECF Nederland maakt deel uit van een Europees netwerk van non-gouvernementele organisaties die samen onder de naam Make Europe Sustainable for All (Maak Europa duurzaam voor Iedereen) werken aan een driejarige bewustwordingscampagne rondom de SDGs, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het thema van dit eerste jaar is Fighting Inequalities, Vechten tegen Onrechtvaardigheid.

#fightinequalities #MakeEuropeSustainableforAll #EDD2018 #SheisWe #Women2030

Tot en met de SDG Actie week eind september zullen veel van onze actie’s in het thema van deze campagne staan.

Bekijk onze campagnefilm hier:

dutch-logo-full-colour-non-transparent

Childproof netwerk presenteert actieplan voor gezond leefmilieu

Kinderen zijn extra kwetsbaar voor milieuvervuiling en schadelijke stoffen in alledaagse producten. Childproof, een netwerk van middenveldorganisaties en gezondheidswetenschappers, stelde daarom een zogeheten Children Health Action Plan (CEHAP) op, om kinderen hier beter tegen te beschermen.

Voorstellen actieplan

Op 14 maart werd het actieplan voorgesteld tijdens een bijeenkomst in Brussel. Belangrijkste thema’s: hormoonverstorende stoffen, luchtvervuiling, lawaai en het binnenhuismilieu.

childproof

Het programma werd geopend door dr. Dorota Jarosinkska van  de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, en prof. dr. Catherine Bouland van de Universiteit van Brussel. Verder hebben verschillende sprekers uitgelegd hoe en waarom blootstelling aan hormoonverstorende stoffen (EDC’s) schadelijk kan zijn voor met name kinderen en zwangere vrouwen. Ook milieu- en luchtvervuiling kwam aan bod, waarbij verschillende punten voor verbetering werden gegeven.

WECF

Met het CEHAP plan, mede ondertekend door WECF, wordt extra aandacht gevraagd voor een gezond leefmilieu voor kinderen. Het is aan de verschillende overheden om de voorgestelde ideeën te implementeren in de eigen actieplannen.

Meer informatie over Childproof en het actieplan vind je hier

Een uitgebreid artikel uit het tijdschrift Knack over de bijeenkomst is hier te lezen

 

Save

Save

Save

Save

“Nieuwe EU migratielimieten BPA onvoldoende”

“BPA-gebruik gewoon verbieden”, zegt WECF tegen ChemicalWatch. 

oproepouders-websitenesting

De Europese Commissie die verantwoordelijk is voor speelgoedveiligheid heeft besloten om migratielimietenvast te stellen voor bisphenol A (BPA) en drie vlamvertragers in speelgoed. BPA wordt gebruikt voor het produceren van plastics die onder andere in speelgoed zitten. De limiet is vastgesteld op 0.1mg/l. BPA is geclassificeerd als giftig (categorie 2) in de CLP wetgeving. In 2011 werd BPA-gebruik al verboden in babyflesjes.

Elisabeth Ruffinengo, project- en advocacy officer van WECF, werd voor dit artikel geïnterviewd. Zij lichtte toe dat WECF van mening is dat het beter zou zijn om deze stoffen in speelgoed te verbieden. “Als we ons realiseren dat kinderen vaak op speelgoed zuigen is het duidelijk dat een verbod de beste keuze is voor de publieke gezondheid”. Omdat het onduidelijk is waar het no-effect niveau ligt voor BPA lijken migratielimieten dus onvoldoende.

Klik hier voor het volledige artikel van Vanessa Zainzinger in ChemicalWatch.

*migratie is het proces waarbij stoffen overgebracht worden naar levensmiddelen door middel van contact, bijvoorbeeld plastic verpakkingsmaterialen die voor voedsel worden gebruikt.