Een Veilig Nest

Childproof

Childproof netwerk presenteert actieplan voor gezond leefmilieu

Kinderen zijn extra kwetsbaar voor milieuvervuiling en schadelijke stoffen in alledaagse producten. Childproof, een netwerk van middenveldorganisaties en gezondheidswetenschappers, stelde daarom een zogeheten Children Health Action Plan (CEHAP) op, om kinderen hier beter tegen te beschermen.

Voorstellen actieplan

Op 14 maart werd het actieplan voorgesteld tijdens een bijeenkomst in Brussel. Belangrijkste thema’s: hormoonverstorende stoffen, luchtvervuiling, lawaai en het binnenhuismilieu.

childproof

Het programma werd geopend door dr. Dorota Jarosinkska van  de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, en prof. dr. Catherine Bouland van de Universiteit van Brussel. Verder hebben verschillende sprekers uitgelegd hoe en waarom blootstelling aan hormoonverstorende stoffen (EDC’s) schadelijk kan zijn voor met name kinderen en zwangere vrouwen. Ook milieu- en luchtvervuiling kwam aan bod, waarbij verschillende punten voor verbetering werden gegeven.

WECF

Met het CEHAP plan, mede ondertekend door WECF, wordt extra aandacht gevraagd voor een gezond leefmilieu voor kinderen. Het is aan de verschillende overheden om de voorgestelde ideeën te implementeren in de eigen actieplannen.

Meer informatie over Childproof en het actieplan vind je hier

Een uitgebreid artikel uit het tijdschrift Knack over de bijeenkomst is hier te lezen

 

Save

Save

Save

Save

Hoogste tijd blootstelling kinderen aan verkeersverontreiniging halt toe te roepen

childproof.jpg

Childproof presenteert standpunt over luchtkwaliteit

Tijdens de persconferentie op 6 maart in Brussel introduceerde het Belgisch-Nederlandse initiatief Childproof zijn standpunt ten opzichte van luchtkwaliteit in België. Dit samenwerkingsverband van OIVO en de Gezinsbond maakt zich sterk voor een veilige en schone leefomgeving voor kinderen. Childproof vindt het hoogste tijd om maatregelen te nemen ter bescherming van de gezondheid ten aanzien van verkeersverontreiniging.

Hierbij spreekt de organisatie zich vooral uit voor beleid dat is afgestemd op de meest kwetsbare groepen in de maatschappij. Childproof kaart aan dat beleid vaak niet vanuit het oogpunt van kinderen benaderd wordt. Kinderen zijn immers bijzonder gevoelig voor de schadelijke effecten van het milieu op de gezondheid.06-03 Brussel

Kinderen extra kwetsbaar voor effecten van luchtvervuiling

Studies hebben uitgewezen dat niet, zoals lang werd aangenomen, onze genen maar ook de omgeving het risico op chronische ziektes bepaalt. Zorgwekkend is daarbij vooral de overmatige blootstelling van kinderen aan fijn stof en stikstofdioxide die voornamelijk door automobielen worden uitgestoten. De blootstelling aan luchtvervuiling tijdens kritieke fases in de ontwikkeling van een kind kan ernstige gevolgen voor hun gezondheid betekenen. Kinderen die blootgesteld worden aan vervuilde lucht hebben een verhoogd risico op ademhalingsproblemen, hart- en zenuwziekten en kanker.

Childproof spreekt zich daarom uit voor diverse maatregelen om pollutie in te dammen en duurzame mobiliteit te bevorderen. Een belangrijk aspect is het terugdringen van drukke verkeersaders uit woongebieden. Tevens benadrukten de sprekers het belang van beleid om autoverkeer en daarmee luchtvervuiling te beperken.

Het initiatief wordt ondersteund door zes wetenschappers en vijftien maatschappelijke organisaties, waaronder ook WECF,  de moederorganisatie van Een Veilig Nest.

De volgende organisaties ondersteunen het standpunt:

 • Allergienet
 • Alliance for Childhood European Network Group
 • Ademloos
 • Bond Beter Leefmilieu
 • Fédération Inter Environnement Wallonie
 • Gezinsbond
 • Geneeskunde voor het Volk
 • Gents Milieu Front
 • Logo Oost-Brabant
 • Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties
 • Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie
 • Vlaamse Liga tegen Kanker
 • Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding
 • Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • WECF (Women in Europe for a Common Future)

Meer informatie over ChildProof is te vinden op de website van de Gezinsbond