Een Veilig Nest

Onderzoek

Plastic speelgoed door recycling vervuild met giftige stoffen uit electronisch afval

Geplaatst op

Uit deze week gepubliceerd onderzoek blijkt dat giftige stoffen, uit gerecycled kunststof van elektronisch afval, terechtkomen in speelgoed, waaronder de populaire Rubik’s Cube. De in het speelgoed gevonden stoffen kunnen niet alleen het zenuwstelsel beschadigen maar kunnen ook gevolgen hebben voor de hersenontwikkeling van kinderen en jongeren in de groei. Erg ironisch, aangezien de Rubik’s Cube vooral ontworpen is om de hersenen te trainen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door IPEN (een wereldwijd netwerk van NGO’s) en de Tsjechische milieuorganisatie Arnika. De gevonden giftige stoffen, OctaBDE, DecaBDE en HBCD, worden met name gebruikt in plastic omhulsels van elektronica.  Wanneer deze omhulsels niet worden verwijderd, gaan ze in het recycleproces weer mee naar nieuwe producten.

cover-reportipen-450

Ook Nederlands speelgoed vervuild

Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd in 26 landen waaronder Nederland, kwam naar voren dat 90% van de stukken speelgoed tijdens de genomen steekproeven OctaBDE of DecaBDE bevatten. Bijna de helft (43%) bevat HBCD. In Nederland werden een aantal Rubik Cubes en 2 speelgoedautootjes aangeschaft en voor analyse naar de Tsjechische Republiek gezonden. De analyses toonden dat alle samples OctaBDE en DecaBDE bevatten in verhoogde concentraties.  Deze stoffen zijn persistent en het is bekend dat ze het voortplantingssysteem schaden, de hormoonhuishouding verstoren, en nadelige gevolgen hebben op intelligentie, aandacht, leren en geheugen.

“Giftige stoffen uit elektronisch afval mogen gewoon niet teruggevonden worden in kinderspeelgoed. Dit probleem moet op nationaal en mondiaal niveau worden aangepakt,” stelt Chantal Van den Bossche, woordvoerder van het Gender- en Duurzaamheidsnetwerk WECF, dat als Nederlands IPEN-lid meewerkte aan het onderzoek.

Het volledige persbericht is hier te vinden.

Het volledige rapport “POPs Recycling Contaminates Children’s Toys with Toxic Flame Retardants“ is hier te vinden: http://english.arnika.org/e-shop/publications/bfrs-in-toys-2017 

De Nederlandse vertaling van de Executive Summary staat hier

Onderwerpen

,

Reacties

Reageer »

ADHD en lager IQ mogelijk gevolg schadelijke stoffen in huis

Geplaatst op

Schadelijke stoffen, waaronder de hormoonverstorende stoffen BPA (Bisfenol A) en ftalaten, in voedselverpakkingen en consumentengoederen, kunnen schadelijk zijn voor de hersenontwikkeling van kinderen. Zo blijkt uit het recent verschenen rapport: ‘No Brainer –The Impact of chemicals on children’s brain development: a cause of concern and a need for action’ van de Britse organisatie CHEM Trust.

chemtrust

Veiligheid van schadelijke chemicaliën moet beter worden getest

In het rapport focust CHEM Trust zich op chemicaliën die gebruikt worden in huishoudens, scholen en kantoren. Hierbij wordt benadrukt dat de schadelijke effecten van dergelijke materialen te vermijden zijn – wat nodig is, aangezien de stoffen onder andere kunnen leiden tot ADHD en een lager IQ bij kinderen.

Kinderen staan voortdurend in contact met verschillende chemicaliën die cumulatief tot ernstige gevolgen kunnen leiden. Toxicoloog Majorie van Duursen van de Universiteit Utrecht vindt het dan ook onbegrijpelijk dat chemische stoffen nauwelijks worden getest op mogelijke effecten op de hersenontwikkeling: “Het rapport van CHEM Trust benadrukt dat chemicaliën beter getest moeten worden en dat er betere beschermende wetgeving moet komen. Zolang we dat niet hebben zijn we één groot experiment met de hersenen van onze kinderen aan het doen,” zegt van Duursen. Ook andere wetenschappers, zoals professor Barbara Demeneix en professor Philippe Grandjean ondersteunen de resultaten van het CHEM Trust rapport: “De mate van chemische blootstelling is momenteel ongekend, evenals veelzijdig, alom aanwezig en vindt al plaats vanaf de conceptie,” aldus Demeneix.

Aanbevelingen

Om het probleem aan te pakken doet CHEM Trust in het rapport verschillende aanbevelingen voor beleidsverbetering, waaronder snelle actie voor verbod op schadelijke chemicaliën, en de garantie dat bij alle tests op veiligheid van chemicaliën ook rekening wordt gehouden met de mogelijke gevolgen voor hersenontwikkeling.

Het volledige rapport van CHEM Trust is hier te downloaden.

Save

Save

Save

Nieuw onderzoek NVWA: babylotions en babycrèmes bevatten geen verboden parabenen, op 1 na

Geplaatst op

Wetenschappers waarschuwen al een aantal jaren dat er mogelijk grote gezondheidsrisico’s bestaan door blootstelling aan hormoonverstorende stoffen vooral voor jonge kinderen tijdens de zwangerschap en in de eerste jaren van hun leven.

Borstkanker, zaadbalkanker, vruchtbaarheidsproblemen, maar ook obesitas en diabetes en gedrag–‐ en leerproblemen worden in verband gebracht met deze hormoonverstorende stoffen. Omdat het om veel groepen chemische stoffen gaat, die in bijna alle soorten consumentenproducten voorkomen  loopt de wetgeving achter op de wetenschap. Het voorzorgsbeginsel wordt niet genoeg toegepast.

WECF onderzocht eerder dit jaar 341 producten verkrijgbaar op de Franse markt, en vond in liefst 299 daarvan ingrediënten met een bedenkelijke reputatie. De resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden.

Deze week verscheen een nieuw onderzoek van de NVWA: babylotions en babycrèmes bevatten geen verboden parabenen, op 1 na. Van de 76 in het voorjaar van 2016 onderzochte babylotions en –crèmes voldoen 75 aan de veiligheidseisen; ze bevatten geen verboden parabenen.

Fabrikanten uit EU-landen en daarbuiten lijken het gebruik van parabenen – stoffen die worden gebruikt als conserveermiddel – in cosmetische producten bestemd voor baby’s te vermijden. Hoewel een aantal parabenen onder voorwaarden is toegestaan als conserveermiddel in cosmetische producten, gebruiken producenten deze stoffen niet meer. Producenten gebruiken vaak de claim ‘vrij van parabenen’.

Aangescherpte veiligheidseisen
De Europese veiligheidseisen voor het gebruik van parabenen in cosmetische producten zijn in 2015 aangescherpt. Dat geldt vooral voor cosmetische producten die niet worden afgespoeld en die bestemd zijn voor kinderen onder de 3 jaar. Crèmes en lotions bestemd voor billetjes van kinderen onder de 3 jaar mogen geen propyl- en butylparabeen bevatten, omdat deze parabenen mogelijk hormoonverstorend werken en vooral als de creme wordt gebruikt op de geïrriteerde huid van babybilletjes.

De NVWA, de Nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit, onderzocht onlangs de juistheid van deze claims. En positief nieuws was dat alle ‘vrij van parabenen-claims’ op waarheid bleken te berusten. In één onderzocht product werd propylparabeen aangetroffen, een stof die niet toegestaan is in billencremes. En de verkoop van het product is inmiddels in Nederland verboden.

Doel van het onderzoek van de NVWA was of de babylotions- en crèmes op de Nederlandse consumentenmarkt voldoen aan de aangescherpte veiligheidseisen. In het voorjaar van 2016 onderzocht de NVWA daartoe 76 babylotions en –crèmes: 37 producten voor de verzorging van babybilletjes en 39 producten voor de verzorging van het hele lichaam. Er zijn uitsluitend monsters genomen van producten die niet bedoeld zijn om te worden afgespoeld. In totaal zijn producten van 55 verschillende merken geanalyseerd. Dat zijn bijna alle merken die beschikbaar zijn voor de Nederlandse consument. De producten zijn zowel gekocht bij de detailhandel als bij webwinkels.

De NVWA onderzocht de monsters op aanwezigheid van parabenen, op de juistheid van het etiket, de aanwezigheid van een waarschuwing “niet gebruiken in het luiergebied” bij aanwezigheid van propyl- of butylparabeen in producten voor de verzorging van het hele lichaam, en de juistheid van ‘vrij van parabenen’- claims.

De links naar het onderzoek en naar de lijst met onderzochte producten is hier te vinden.een_veilig_nest-verzorgen

Kies deze zomer voor een zonnebrandcrème zonder gevaarlijke stoffen!

Geplaatst op

Als je deze zomer van plan bent om je huid te beschermen voor de zon met een zonnebrandcrème, vergeet dan niet dat je huid in nauw contact komt met de ingrediënten die op de verpakking staan. Daarom is het extra belangrijk om te weten welke stoffen er nu eigenlijk in je zonnebrand crème zitten. Zijn deze bijvoorbeeld wel vrij van hormoonverstorende stoffen?

watverstoortjou

De Deense Consumentenbond THINK Chemicals heeft meer dan 65 zonnebrand crèmes getest op zulke hormoonverstorende stoffen. Klik hier voor de resultaten van deze test!

Meer weten over hormoonverstorende stoffen. Lees onze overzichtspagina of bezoek de website van de EDC Free Coalition.

zonnebrand

Veel individuen en groepen zijn betrokken bij de ‘EDC-vrij Europa’-campagne. We hebben partners in Europa, elk van hen met een eigen netwerk van NGO’s en leden. Deze brede alliantie omvat vakbonden, consumenten, (volks)gezondheidwerkers, milieuactivisten, vrouwenorganisaties en pleitbezorgers voor kankerpreventie. Ons doel is het publiek bewust te maken en om bij overheden aan te dringen op maatregelen tegen chemicaliën die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Meer informatie is verkrijgbaar op www.edc-free-europe.org en via Twitter @EDCFree.

EDC-Free partners in Nederland zijn Wemos, WECF Nederland, Ecobaby  Foundation en Stichting Huize Aarde.  EDC-Free partner in België is Gezinsbond.

Reacties

Reageer »

Erkenning RIVM en VWS: BPA gevaarlijk voor zwangere vrouwen en kinderen

Geplaatst op

WECF verheugd met hernieuwd inzicht RIVM en Ministerie VWS maar voornemens gaan het internationale vrouwennetwerk niet ver genoeg

Utrecht,, 04.03.2016

Het zit in plastic voedselverpakkingen, in blikken soep, in infuuszakken en in kassabonnetjes. Bisfenol A, ook wel bekend als BPA. De stof is gevaarlijk voor zwangere vrouwen en hun kinderen. Het RIVM presenteerde gisteren een rapport met deze resultaten en het kabinet wil nu het gebruik terugdringen.

Hoewel WECF verheugd is dat zowel RIVM als VWS menen dat maatregelen nodig zijn, is het niet genoeg voor het internationale vrouwen- en duurzaamheidsnetwerk. WECF wil, net als in Frankrijk, óók in Nederland een volledig verbod van deze én andere hormoonverstoorders.

Al twintig jaar aan de alarmbel

WECF geeft al jarenlang voorlichting aan zwangere vrouwen en jonge ouders over hoe hormoonverstorende stoffen en met name BPA te vermijden.  Al eind jaren negentig trok WECF aan de alarmbel om aandacht te vestigen op de blootstellingsgevaren van hormoonverstoorders voor kwetsbare groepen als zwangere vrouwen en jonge kinderen. Vorige week nog publiceerde WECF International de resultaten van een onderzoek naar 341 in Frankrijk verkrijgbare babyverzorgingsproducten. In 299 producten maar liefst werden schadelijke en vaak ook hormoonverstorende stoffen aangetroffen.

WECF is verheugd met het nieuws dat zowel het RIVM als  het Ministerie van VWS inzien dat maatregelen nodig zijn omdat de blootstelling aan BPA een risicofactor is voor kwetsbare groepen.  Het RIVM concludeert in haar gisteren verschenen rapport dat nieuwe inzichten voldoende aanleiding vormen om verdere aanscherping van de Europese normen te overwegen en stelt voor op korte termijn aanvullende maatregelen te treffen om blootstelling aan BPA verder te verminderen, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er minder BPA vrijkomt uit producten waarin deze stof wordt gebruikt. Tegelijkertijd wil RIVM nog geen verbod, met het argument dat vervangers zoals Bisfenol-F en –S, misschien vergelijkbare gezondheidsrisico’s hebben.

WECF is het niet eens met dit advies van het RIVM en stelt dat BPA eenvoudigweg zou moeten worden verboden uit alle consumentenartikelen, zeker met het oog op de gezondheid van kwetsbare groepen en dat ook de alternatieven waarvan niet duidelijk is wat voor gevolgen deze stoffen hebben op gezondheid en milieu, onder moratorium blijven. Er zijn vele mogelijkheden om producten zonder BPA en andere weekmakers te produceren. In buurlanden zoals Duitsland en Oostenrijk zijn glazen babyflessen standaard en drinken kinderen op school uit aluminium bekers. Plastic is vaak helemaal niet nodig.

Europese Hof veroordeelt EC over gebrek aan actie

In december 2015 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de Europese Commissie de wetgeving heeft overtreden door na te laten wetenschappelijk criteria voor hormoonverstorende stoffen vast te leggen.  Zweden had, met steun van Nederland, Denemarken en Frankrijk, de Europese Commissie voor de rechter gedaagd met de vraag waarom de Commissie deze criteria steeds uitstelt en volksgezondheid en het milieu niet voorop stelt.  Ondanks de veroordeling lijkt de Commissie nog steeds geen haast te maken en Zweden heeft al laten weten het hierbij niet te laten zitten. De oorspronkelijk deadline voor het identificeren van criteria voor hormoonverstorende eigenschappen lag al in december 2013.  Naar verwachting zal het beloofde onderzoek dat nu loopt verdere vertraging veroorzaken, waardoor maatregelen tegen hormoonverstorende stoffen nog tot 2017 op zich laten wachten of mogelijk zelfs nog langer.

Sascha Gabizon, directeur WECF stelt: “Daarom is het des te belangrijker dat Nederland nu onmiddellijk stappen neemt om BPA uit consumentenproducten te krijgen. We kunnen niet wachten op te Europese Commissie”.

Een gezonde baby begint bij een gezonde zwangerschap

Ongeboren en jonge kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Ze zijn volop in ontwikkeling en (prenatale) blootstelling aan hormoonverstorende stoffen kan deze vroege ontwikkelingsprocessen verstoren en grote impact hebben op hun latere leven. Schadelijke stoffen passeren de placenta en bereiken de onbeschermde foetus. Een baby wordt tegenwoordig met zo’n 200 verschillende schadelijke stoffen geboren. Vele daarvan zijn niet afbreekbaar, hopen zich gedurende het leven op en zorgen voor blijvende schade. Kinderen zijn veel kwetsbaarder dan volwassenen, hun stofwisseling gaat sneller, hun huid is dunner en ze hebben smallere luchtwegen en een kleinere longcapaciteit. Hierdoor krijgen jonge kinderen een veel grotere dosis vervuilers per kilo gewicht binnen dan volwassen.

Het aantal wetenschappelijke studies dat wijst op het gevaar van hormoonverstoorders neemt toe. De kennis van de Nederlandse consument over deze stoffen en hun potentiële gezondheidseffecten is echter veel te beperkt.
badeendjes
WECF is daarom van mening dat zwangere vrouwen, zoals in Denemarken al het geval is, goed voorgelicht moeten worden over de mogelijke risico’s van EDC’s voor de gezondheid van baby’s. Het rapport van het RIVM en de voorgenomen maatregelen in Nederland zijn een stap in de goede richting.

Reacties

Reageer »