Een Veilig Nest

Beleid

Borstkanker en het milieu

Geplaatst op

3 minuten leestijd

De ellende,de pijn en de angst die horen bij borstkanker, geen enkele vrouw ter wereld zou dit moeten, nee mogen doormaken. Veel vrouwen worden door de ziekte overvallen als die bij hen of een dierbaar persoon in hun omgeving wordt geconstateerd.

Kan borstkanker voorkomen worden?

Al sinds de jaren zestig wordt de toename van borstkanker in verband gebracht met ons meer en meer vervuilde milieu. Toch negeren in Nederland zowel overheid en veel kankerorganisaties die bewijzen.  In onze buurlanden begint dit al te veranderen. De Vlaamse tegenhanger van het KWF, Kom op tegen Kanker, geeft op hun website veel informatie over bewezen milieufactoren  En in het Verenigd Koninkrijk is ook Breastcancer UK, heel actief op dit vlak, door het mede ondersteunen van preventiecampagnes. 

Borstkanker is een multifactoriële ziekte. Dit houdt in dat borstkanker ontstaat door een combinatie van meerder milieu- en genetische factoren. Toch worden belangrijke factoren voor het ontstaan van kanker gemist, omdat schadelijke stoffen- in het lichaam van de vrouw- alleen worden gemeten bij constatering van de ziekte. Daardoor ontstaat een vertekend beeld van factoren die mogelijk de ziekte kunnen veroorzaken.

Welke risicofactoren op borstkanker zijn nog niet officieel?

We vermoeden dat blootstelling aan gifstoffen een grote rol speelt in die 50 tot 70% onverklaarbare gevallen van borstkanker. De kans op borstkanker in West Europa is 60% groter dan in Oost-Europa.

Wat zijn de niet-officieel geaccepteerde risicofactoren:

  • Blootstelling aan hormoonverstorende stoffen
  • Blootstelling aan licht gedurende de nacht
  • Stress
  • Beroepsmatige blootstelling
  • Nachtdienst en wisseldiensten
  • Borsttrauma

Er is veel onderzoek dat wijst op een relatie tussen borstkanker met ons vervuilde milieu en de lichaamsvreemde stoffen, die gebruikt worden in producten en op de werkplek. Dit zijn onder andere pesticiden, industriële chemische stoffen, verfstoffen, chloorhoudende oplosmiddelen, dioxinen (dit is een verbinding die ontstaat bij de verbranding van metalen waar chloor bij vrijkomt), ftalaten, parabenen en metalen.

Ruim 280 door de mens geproduceerde chemische stoffen zijn aangetroffen in navelstrengbloed en zo’n 300 stoffen in menselijk vetweefsel. Daarbij zitten ongeveer 250 stoffen die oestrogeen nabootsen of de werking ervan verstoren.

Van de 100.000 chemische stoffen, die gebruikt worden op werkplekken wereldwijd, zijn nauwelijks 1 op de 100 zorgvuldig getest op risico’s voor de gezondheid.

Preventie

Kankerorganisaties leggen het accent vooral op risicofactoren die gerelateerd zijn aan levensstijl (gebruik van alcohol, te laat kinderen krijgen, weinig sporten, we geven niet genoeg borstvoeding) en leggen daarmee de verantwoordelijkheid bij het individu. Vrouwen worden zo verantwoordelijk gesteld voor de ziekte, alsof het hun eigen schuld is.

Op de lange termijn is preventie het meest rendabel. Strategieën om blootstelling aan schadelijke chemische stoffen te verminderen, zullen namelijk ook een positief effect hebben op andere milieu- gerelateerde ziekten. Primaire preventie, waarin milieufactoren volledig worden meegenomen, zou daarom de basis moeten zijn voor een borstkankerstrategie in de hele Europese Unie.

Hindernissen die een effectief preventiebeleid in de weg staan:

  • Onze maatschappij is gewend geraakt aan het idee dat borstkanker een van de onontkoombare feiten des levens is;
  • Onze maatschappij is gefocust op behandeling en controle van de ziekte, en niet op primaire preventie;
  • De onzichtbaarheid van veel kankerverwekkende stoffen die geen geur en kleur hebben, creëren een “uit het oog uit het hart” mentaliteit;
  • Er valt voor instellingen en bedrijven in de gezondheidssector geen (financiële) winst te halen uit preventie.

Om effectief te kunnen zijn, moeten we bewust zijn wat de verborgen weerstand is en met een strategie komen waarmee we deze hindernissen kunnen overwinnen. We hebben allemaal recht op een gezond milieu. We moeten eraan werken om elkaar hierin te ondersteunen. Als incidentiecijfers van borstkanker kunnen toenemen, kunnen ze ook weer omlaag. Organisaties en individuen die zich inzetten voor een gifvrije toekomst dienen hierin gezamenlijk op te trekken.

WECF biedt informatie om schadelijke chemicaliën te identificeren en te vermijden. We werken in coalities met andere maatschappelijke organisaties en met het UN Environment.

Meer lezen? Borstkanker en Milieu (PDF)

 

Onderwerpen

Reacties

Reageer »

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument

Geplaatst op

Utrecht, 22 mei 2019 – WECF is kritisch op het deze week gelanceerde platform ´Waarzitwatin´, een overheidswebsite over chemische stoffen in consumentenproducten. Het vrouwen en milieunetwerk verwelkomt transparantie en consumenteninformatie over chemicaliën, maar ziet deze nieuwe website vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.

De website suggereert dat de Nederlandse en Europese wetgeving de consument optimaal beschermt. Helaas is dit niet het geval. De Nederlandse consument moet zich wel degelijk zorgen maken over gevaarlijke stoffen in bijvoorbeeld speelgoed of tampons. Zo concludeert het European Environmental Bureau (EEB) deze week uit eigen onderzoek dat bestaande Nederlandse wetgeving niet wordt gehandhaafd[i]. En ook ANSES, de Franse tegenhanger van het RIVM, beval fabrikanten vorig jaar nog om kankerverwekkende en hormoonverstorende stoffen in maandverband of tampons te elimineren of te minimaliseren.

Sascha Gabizon, Directeur WECF International: “Nederlandse wetgeving loopt jaren achter op de laatste wetenschappelijke inzichten en moet worden aangescherpt. Recente onderzoeken tonen aan [ii]dat ook op onze markt geìmporteerde producten zoals speelgoed te vinden zijn die schadelijke stoffen bevatten die volgens Europese wetgeving verboden zijn. Transparantie hierover zou ook onderdeel moeten zijn van de adviezen op ‘Waarzitwatin’.“

Dat dit wel kan bewees de Belgische overheid vorige week. De Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de Belgische overheid, publiceerde een lange lijst met 28 concrete aanbevelingen waarmee de bevolking zelf het contact met schadelijke stoffen kan beperken. Ook andere Europese landen zoals Zweden, Denemarken en Frankrijk zorgen voor strengere wetgeving en meer voorlichting.  Nederland zou hier een voorbeeld aan kunnen nemen.”[iii]

Positief is de erkenning door de overheid en RIVM dat er een grote informatiebehoefte leeft bij de Nederlandse bevolking. Helaas is ‘Waarzitwatin’ te terughoudend met echte risico- informatie.

WECF mist een echt onafhankelijk consumentendesk waar consumenten met vragen naar toe zouden kunnen gaan. WECF startte tien jaar geleden zelf met een internetportaal www.eenveilignest.nl waarin vragen werden beantwoord over stoffen en productgroepen door een vast team van wetenschappers en toxicologen.

Sascha Gabizon:  “We adviseren de overheid om dit soort diensten vooral te delegeren naar onafhankelijke organisaties. Als WECF kunnen we de Nederlandse consument alleen maar aanraden om wel degelijk verder te kijken dan deze nieuwe, en helaas zeer onvolledige site”

 

Persvragen:

Chantal Van den Bossche, woordvoerder WECF

Chantal.vandenbossche@wecf.org

06-28129992

Meer informatie:

 

[i] https://eeb.org/named-major-brands-breaking-eu-chemical-safety-law/

[ii] https://ipen.org/news/unsafe-new-eu-rules-allow-toxic-chemicals-children%E2%80%99s-toys-and-other-products-made-recycled

[iii]https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/advies_9404_physical_chemical_environmental_hygiene.pdf

Onderwerpen

Reacties

Reageer »

Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?

Geplaatst op

 

hormoonverstoorders

Behalve dat producten zoals plastic en veel schoonmaakmiddelen schadelijk zijn voor milieu en dieren, toont wetenschappelijk onderzoek aan dat hormoonverstorende stoffen (Endocrine Disrupting Chemicals, of afgekort EDC’s) in dergelijke producten het hormonale systeem kunnen verstoren. Dit kan leiden tot een schadelijk effect op het zenuwstelsel en immuunsysteem. Waarom is het gebruik van EDC’s in alledaagse producten dan toegestaan?

Wat zijn hormoonverstorende stoffen?

EDC’s zijn synthetische, lichaamsvreemde stoffen die werken als hormonen of de werking ervan blokkeren. Dergelijke stoffen zijn in veel producten te vinden, zoals in de coating van blikjes, plastic in magnetronmaaltijden, schoonmaakmiddelen, cosmetica en speelgoed. Blootstelling aan EDC’s kan onder andere leiden tot afnemende kwaliteit van sperma bij mannen, onvruchtbaarheid bij vrouwen, een toename van het aantal diabetespatiënten, borst- en prostaatkanker, en obesitas [1].

In een uitzending van Reporter Radio eind 2016 spraken verschillende personen over de gezondheidsrisico’s van EDC’s en hoe moeilijk het is om een verbod op schadelijke stoffen te krijgen. Zo sprak onder andere uroloog Gert Dohle van het Erasmus Ziekenhuis over de toename van lichamelijke afwijkingen. In zijn praktijk ziet hij een verdubbeling van mannen met zaadbalkanker, afwijkingen aan de urinebuis en vruchtbaarheidsproblemen. Verder spreekt reproductie-toxicoloog Aldert Piersma van het RIVM over de risicovolle stof Bisfenol A (BPA), een weekmaker die onder andere in voedselverpakkingen zit [2].

Machtige industriële lobby

Wanneer mens, milieu en natuur gevaar lopen, mogen gevaarlijke stoffen verboden worden; zelfs wanneer onderzoek en evaluatie naar de risico’s nog loopt. Het is echter moeilijk om een verbod te krijgen op deze schadelijke stoffen. De Europese Commissie wilde in 2013 al richtlijnen opstellen die hormoonverstorende stoffen, waaronder EDC’s, verbieden, maar door een lobby van de chemische industrie en pesticidenproducenten werd de regelgeving rondom hormoonverstorende stoffen beïnvloed. De chemische industrie is tegen een verbod op deze stoffen en oefent samen met een groep landen binnen de Wereldhandelsorganisatie druk uit op regelgeving bij de Europese Commissie. Daarnaast hebben veel wetenschappers zich ook in deze discussie gemengd. Zij pleiten voor toelating van bepaalde hormoonverstorende stoffen, onder de voorwaarde dat deze op een veilige manier verwerkt moeten kunnen worden [3].

Of er in de toekomst een verbod komt op EDC’s blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.

Meer informatie over hormoonverstoorders en hoe u deze kunt vermijden kunt u hier vinden.

[1] http://www.wecf.eu/nederland/nieuws/2013/hormoonverstorende-stoffen.php

[2] http://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/383129-hormonen-verstoord

[3] http://www.nporadio1.nl/onderzoek/2171-hoe-de-hormonenlobby-probeert-een-chemicalienverbod-tegen-te-houden

Save

Save

Reacties

Reageer »

WECF: “Waarom is milieu & gezondheid in Nederland geen verkiezingsthema?”

Geplaatst op

Nieuw rapport WHO toont aan dat milieuvervuiling verantwoordelijk is voor de dood van 1,7 miljoen kinderen per jaar

Utrecht, 10 maart 2017 – Milieuvervuiling, meeroken, vervuild water, luchtverontreiniging, blootstelling aan schadelijke stoffen, klimaatverandering, een gebrek aan fatsoenlijke sanitaire voorzieningen en onvoldoende hygiëne zijn jaarlijks verantwoordelijk voor de dood van ruim 1 op de 4, oftwel 1,7 miljoen kinderen onder de 5 jaar, zo stelt de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie[i] deze week, in twee nieuwe rapporten. Ondanks deze schrikbarende cijfers speelt milieu & gezondheid geen enkele rol in de Nederlandse verkiezingsstrijd, stelt het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF.

WECF, Women Engage for a Common Future, luidt daarom de alarmbel:  “Een vervuilde, giftige, omgeving kan dodelijk zijn, vooral voor jonge kinderen. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor vuile lucht, water en schadelijke stoffen.”  Uit het WHO rapport Inheriting a Sustainable World: Atlas on Children’s Health and the Environment blijkt dat veel  doodsoorzaken bij kinderen van 1 maand tot 5 jaar kunnen worden voorkomen, door vooral milieuvervuiling aan te pakken.

Sascha Gabizon, Algemeen Directeur van WECF:  “Ook Nederland kan hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Het gaat namelijk ook om vervuiling die ontstaat door het verbranden van afval zoals oude computers, TV’s, autobanden en plastics, die vanuit Europa nog steeds in Afrika en Azië worden gedumpt.  De helft van ons plastic afval belandt in ontwikkelingslanden[ii].” Gabizon vervolgt: “Ik was vorige week op de grootste vuilnisbelt van Indonesië. Daar wordt de hele dag afval verbrand in de open lucht, waarbij o.a. dioxines vrijkomen. En hoewel het VN Verdrag van Stockholm  dioxines tracht uit te bannen, vanwege de bewezen effecten op geboorteafwijkingen en het krijgen van kanker, werken daar op die vuilnisbelt wel 5000 mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van dat afval, en daar helemaal niets vanaf weten[iii]

Een schone maar vooral gezonde circulaire economie

Nederland wil voorop lopen met de circulaire economie. “Maar als dat betekent dat autobanden in Africa worden gedumpt en daar  worden verbrand in open ovens van slachthuizen om er vlees mee te roken, –  in giftige rook – zoals onze partners met eigen ogen kunnen zien, [iv] dan is dat bedrog”, zegt Sascha Gabizon. “Autobanden zitten vol met schadelijke stoffen, die wil je niet wijdverbreid in je milieu wil hebben. Voor Nederland en ook voor Europa betekent het dat we moeten omdenken en op zoek moeten gaan naar een nieuwe generatie producten waar helemaal geen schadelijke stoffen meer in zitten zodat we ze hier, in zijn geheel, veilig kunnen hergebruiken”.

child-scavenger

Pesticides

Ook  de Verenigde Naties presenteerden deze week een onderzoek waaruit blijkt dat overmatig gebruik van pesticides, met name in ontwikkelingslanden, desastreuze gevolgen heeft. “Overmatig gebruik van pesticiden is gevaarlijk voor de menselijke gezondheid, het milieu en het is misleidend om te beweren dat het vitaal belang zou zijn voor voedselzekerheid.” aldus de speciaal rapporteurs voor het recht op voedsel en inzake giftige stoffen. Voor de mensenrechtencommissie van de VN stelden zij dat pesticides verantwoordelijk zijn voor 200 duizend doden op jaarbasis, met name in ontwikkelingslanden. Boeren, landarbeiders, bewoners rondom plantages, inheemse gemeenschappen, en zwangere vrouwen en kinderen zijn heel kwetsbaar voor blootstelling aan pesticides en vereisen speciale bescherming. Sascha Gabizon: “In de EU is Nederland één van de grootste gebruiker van pesticides per hectare landbouwgrond. In Nederland vinden we pesticideresten in groente en  fruit die de EU norm voor baby- en peutervoeding soms zelfs tot 50 keer overschrijden. Daar zouden we ons grote zorgen over moeten maken”[v].

Milieu & gezondheid speelt geen rol in verkiezingscampagnes

Ondanks de alarmerende bewijzen dat milievervuiling wereldwijd de oorzaak is van veel gezondheidsproblemen zijn duurzaamheid, milieuvervuiling en klimaat non-issues voor veel partijen tijdens de huidige verkiezingsdebatten. Ook in Nederland worden kinderen blootgesteld aan luchtvervuiling, pesticides en hormoonverstorende stoffen.

Een gifvrije en CO2-vrije economie, daar zouden de verkiezingscampagnes over moeten gaan”, besluit Sascha Gabizon. “Om zowel de levens van kinderen daar als hier te beschermen”.

——–

Naar een rechtvaardige, duurzame en gezonde wereld

WECF  is een netwerk van ruim 150 vrouwen- en milieuorganisaties in meer dan vijftig landen, met een historische focus op West en Oost- Europa, Kaukasus en Centraal-Azië. WECF leden en partners werken gezamenlijk aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Dat doen we internationaal zowel via praktisch projectwerk op locatie of door middel van bewustwordingscampagnes als Een Veilig Nest in Nederland

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  Chantal Van den Bossche, Persvoorlichter WECF Tel: 06-28129992

 

www.wecf.eu

 

Notes:

 

[i] http://who.int/ceh/publications/inheriting-a-sustainable-world/en/

[ii] http://www.wecf.eu/english/articles/2016/06/UNEA2-gender-plastics.php

[iii] http://www.brsmeas.org/Gender/Integratinggender/ScopingstudyinNigeria/tabid/5815/language/en-US/Default.aspx

[iv] http://www.brsmeas.org/Gender/Integratinggender/ScopingstudyinNigeria/tabid/5815/language/en-US/Default.aspx

[v] Onderzoek van WECF en PAN Europe in December 2012: http://www.wecf.eu/nederland/nieuws/2012/kerstdiner-pesticiden.php

Save

Save

Save

Save

Reacties

Reageer »

Gezamenlijke brief tegen hormoonverstoorders in medische hulpmiddelen

Geplaatst op

18 internationale milieu- en gezondheidsorganisaties, waaronder WECF van Een Veilig Nest, hebben deze week een brief van HCWH Europe ondertekend aan Glenis Willmott van het Europees Parlement. In de brief vragen de organisaties haar steun voor het uitbannen van EDC’s in medische hulpmiddelen. De organisaties willen dit laten vastleggen middels een amendement in het voorstel van een verordening van de Europese Commissie met betrekking tot medische hulpmiddelen. Dit met oog op de komende onderhandelingen tussen het Europees Parlement, het Luxemburgse en Nederlandse voorzitterschap van de Europese Raad en de Europese Commissie.

EDC’s in medische hulpmiddelen

Het amendement (AM 355) stelt dat chemische stoffen die zijn verwerkt in medische hulpmiddelen die  in contact komen met het lichaam van patiënten of die worden gebruikt voor het administreren, transporteren en bewaren van medicijnen, lichaamsvloeistoffen of andere substanties, verboden zouden moeten worden. Het gaat daarbij om stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn, zoals bepaalde ftalaten en metalen, of die hormoonverstorende stoffen (EDC’s) bevatten, zoals ftalaten en Bisfenol A (BPA). Voor bijna alle medische hulpmiddelen zijn er veilige alternatieven op de markt die al worden gebruikt door vele gezondheidsinstanties in Europa.

Brief en infographics

Meer informatie over de medische hulpmiddelen waar chemische stoffen in zijn verwerkt is te vinden in de infographics over EDC’s en medische hulpmiddelen. De brief en de infographics zijn te vinden op de website van Health Care Without Harm Europe.

HCWH Europe EDC Free Healthcare FB 1

Reacties

1 reactie »