Een Veilig Nest

Activiteiten

Afrika dag 13 april 2019

Geplaatst op

 2 minuten leestijd

Op zaterdag 13 april was WECF aanwezig bij de jaarlijkse Afrikadag georganiseerd door de foundation Max van der Stoel. Tijdens dit event in Utrecht benadrukte WECF het belang van de internationale vrouwen beweging.

In de sessie #HerstoryofChange hebben we gesproken met vijf inspirerende sprekers over wat er nodig is om de internationale vrouwenbeweging verder te versterken. De volgende sprekers waren hierbij aanwezig : Hedy D’Ancona (Nederlandse feministe en voormalig politicus), Laila Ait Baali ( politiek coördinator bij het Nederlandse Gender Platform WO=MEN), Mary Audry Chard ( Zimbabwaanse LGBT activiste en oprichter van de Rise Above Women’s Organisatie), Mekka Abdelgabar (Oprichter van VOND, Vrouwen organisatie Nederland Darfur) en Sacha Gabizon (directeur van WECF).

Mary Audry Chard geeft aan dat het ten eerste belangrijk is, dat er een inclusieve vrouwenbeweging ontstaat. Dat wil zeggen dat alle soorten vrouwen welkom zijn ongeacht ras, leeftijd en afkomst. De vrouwenbewegingen inclusief de LGBTI-gemeenschap moet ook betrokken worden bij discussies die gaan over abortus, gedwongen huwelijken en debatten die gaan over wel of geen kinderen krijgen.

De toegang tot de vrouwenbewegingen kan ook verbeterd worden. Het is belangrijk dat vrouwen weten hoe ze de juiste mensen kunnen bereiken, die strijden voor hun rechten. Capaciteit opbouw van vrouwen is een belangrijke stap voorwaarts om dit doel te bereiken. Deze capaciteit opbouw kan gerealiseerd worden door een groter bereik met behulp van kennis, vaardigheden en hulpmiddelen. Om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken, is het noodzakelijk om samen te werken met lokale organisaties en met burgers, die ontwikkelen en beslissingen nemen in plaats van de beleidsmakers.

Ten tweede zijn de beleidsaanbevelingen richting de Nederlandse overheid en ministerie besproken. In de huidige trend van conservatisme over de hele wereld lopen vrouwenrechten steeds meer risico. Daarnaast hebben organisaties voor vrouwenrechten te maken met een steeds kleiner wordende maatschappelijke ruimte. Nederland is een groot voorstander van vrouwenrechten, zoals bijvoorbeeld het wereldwijde CSW.

Bij het CSW in maart was de Nederlandse regering bereid om vrouwenrechten te handhaven, zoals het recht op anticonceptie en het recht op hun eigen lichaam, en ook met succes gepleit voor meer steun aan slachtoffers van huiselijk geweld. Er was een sterk verzet tegen deze vrouwenrechten vanuit conservatieve regeringen uit Rusland, het Vaticaan en de VS. Om deze conservatieve trends te bestrijden, moeten financiële middelen toegankelijker worden gemaakt voor vrouwenrechtenorganisaties. Drempelcriteria moeten in de kern de rechten van vrouwen en gendergerechtigheid omvatten.

Het is belangrijk om de donoren eraan te herinneren dat dit ook LHBTI-rechtenorganisaties kunnen zijn (afzonderlijke LHBTI-fondsen zijn niet altijd nodig). Verbindingen tussen NGO’s, formele regeringen (en met name vrouwen in leidinggevende posities) en grassroots-vrouwenorganisaties moeten worden versterkt. . De overheid kan dit doen door financieringsregelingen te creëren , die deze verbindingen als criteria hebben.

Ten derde moet de vrouwenbeweging meer worden opgenomen in de strijd tegen klimaatverandering, omdat vrouwen vaak de eersten zijn, die worden getroffen door klimaatrampen. Vrouwenorganisaties moeten meer worden opgenomen in noodhulp en idealiter bij het plannen van humanitaire hulp. Dit zal ervoor zorgen dat de sector gender-just-oplossingen en een gender-rechtlijnige aanpak als kern heeft.

We hopen dat deze oproepen tot actie u inspireren om actie te ondernemen in uw eigen gemeenschappen, organisaties en netwerken. Het delen van uw persoonlijke verhalen over verandering zal bijdragen aan de versterking van de internationale vrouwenbeweging.

Reacties

Reageer »

Doe mee en win het kleurrijke “Groene ABC boek” voor kinderen !

Geplaatst op

Leven met zorg en aandacht voor het milieu: kinderen kunnen er niet vroeg genoeg mee beginnen. Hoe sneller ze beseffen dat Moeder Aarde schoon moet blijven om haar gezond te houden, hoe beter.

Om kinderen duidelijk te maken waarom het zo belangrijk is om het ecosysteem in evenwicht te houden, heeft Stichting Culturele Droomwevers het Groene ABC ontwikkeld. Het Groene ABC is een kleurrijk boek met cd waarin aan de hand van zesentwintig gedichten, illustraties, liedjes en essays op speelse wijze wordt uitgelegd wat bijvoorbeeld de ozonlaag is en wat er wordt bedoeld met klimaatverandering en duurzaamheid.

Door de liedjes en de teksten worden kinderen geïnspireerd om na te denken over wat zij zelf kunnen doen met betrekking tot recycling en het gebruik van alternatieve energie. Zo leren de kids ‘groen’ te denken wat natuurlijk niet alleen positief is voor de planeet, maar ook voor zichzelf: zij zijn immers degenen die het langst rond zullen lopen op deze aardbol en dus het meest profiteren van een gezond milieu.

Met ‘‘Het Groene ABC’’ wil Stichting Culturele Droomwevers een zaadje planten dat hopelijk ontkiemt tot een groot milieubewustzijn onder de hedendaagse jeugd.

En omdat Stichting Droomwevers trots is op dit boek, zijn er nu twee exemplaren te winnen door eenvoudig onderstaande vraag te beantwoorden:

“Met ons koopgedrag kunnen we een groene bijdrage leveren aan het milieu.  Noem 3 voorbeelden en leg uit waarom.”

Het antwoord kun je voor 24 maart a.s. mailen naar renate.vanderwerf@wecf.org.

Na deze datum zullen wij op www.eenveilignest.nl de twee winnaars bekend maken !

 

 

 

Reacties

Reageer »

Maak Nederland duurzaam voor iedereen met een subsidie regeling vanuit het WECF !

Geplaatst op
 • Ben jij lokaal actief in Nederland?
 • Wil jij graag bijdragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen?
 • Heb jij geld nodig voor een specifieke activiteit?
 • En vind je dat de positie van de vrouwen bij het aanpakken van milieuproblemen sterker moet worden ?dutch-logo-full-colour-non-transparent

Dan is deze subsidie regeling interessant voor jou. WECF mag namelijk 3 subsidies van 2000 euro verlenen aan lokale groepen, die werken aan de uitvoering en bewustwording van duurzame ontwikkelingsdoelen.

 • De subsidies kunnen ingezet worden voor de volgende activiteiten :
 • Wanneer jij actief bent in het gelijkwaardige participeren van burgers in lokale beslissingen over duurzame ontwikkeling van de stad en regio.
 • Als jij ideeën hebt over hoe er meer aandacht kan worden geschonken aan duurzame voedselproductie en –consumptie.
 • Of als jij strijdt voor een gezonde, genderrechtvaardige en duurzame wereld

Op lokaal en nationaal niveau zijn er dus 3 projectsubsidies van 2000 euro beschikbaar. Op Europees niveau zijn er ook subsidies beschikbaar voor landelijke non-profits voor grotere campagnes tot een maximum van 7500 euro. Meer info over deze subsidies is te vinden op de website van het EEB: https://makeeuropesustainableforall.org/get-a-grant/#lot2

Voor de subsidie van 2000 euro kun je je aanmelden bij WECF Nederland. Lees hier meer over het indienen van het projectvoorstel en het opstellen van het budget.

Hier vind je het aanmeldformulier :

En het budget 

Let er wel op dat je het budget bewaart als PDF als je het wilt verzenden via het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier accepteert helaas geen excelfiles.

DEADLINE AANVRAAG 15 FEBRUARI 2019

Reacties

Reageer »

“Duurzaamheid is niet alleen voor rijke mensen”

Geplaatst op

Woon je in Leiden, praat dan mee tijdens het Ideecafé op 15 oktober – inspiratiesessie voor energiegesprekken met je buren

Woon je in Leiden, praat dan mee tijdens het Ideecafé op 15 oktober, van Goede Wijkpraktijken Energietransitie in Leiden (Goed WEL) en inspiratiesessie voor energiegesprekken met de buren

Lokatie: Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden, https://www.scheltemaleiden.nl

Sinds 2005 is Stichting Ideewinkel hét informatiepunt voor duurzame ontwikkeling en burgerinitiatieven in en rond Leiden. De Stichting wil initiatiefnemers van duurzame projecten op gebieden zoals milieu, biodiversiteit, voeding, en leefomgeving op weg helpen en ondersteunen.  Ze fungeert als paraplu voor projecten, zoals inspiratietuin Vrij Groen en het Groene Ideecafé. Het Groene Ideecafé biedt sinds 2009 een platform en ontmoetingsplaats aan mensen met duurzame ideeën en initiatieven. Het Ideecafé werkt daarbij samen met maatschappelijke organisaties in de regio.

Lagere inkomens profiteren niet van stimuleringsregelingen

Goed. Wijkbijeenkomsten en burengroepen worden door mensen met een migratieachtergrond en lagere inkomens tot nu toe nog spaarzaam bezocht.  Bewoners van huurhuizen profiteren daardoor vaak minder van stimuleringsregelingen om de woning te besparen op energie en te verduurzamen. Voor het succes van de energietransitie en klimaatadaptatie is echter ook hun deelname aan verduurzaming van energieconsumptie (besparing) en -productie essentieel.

In de Leidse GaGoed Energiecampagne ondersteunen de wijkambassadeurs de eigenaren van particuliere woningen om hun huizen energiezuinig en comfortabel te maken. Met de activiteiten wordt echter nog niet de hele stad goed bereikt. Het EU-project Maak Europa duurzaam voor iedereen, ondersteunt initiatieven van wijkambassadeurs om de doelgroep te verbreden en actiever te betrekken bij de energietransitie in Leiden. Op 15 oktober worden in het Groene Ideecafé de ervaringen met Goede Wijkpraktijken in Energietransitie Leiden gedeeld en worden aanwezigen uitgenodigd voor inspiratiesessies in energiegesprekken met de buren.

Energiegesprekken met je buren 

Dit Groene Ideecafé biedt de gelegenheid in een inspiratiesessie kennis te maken met het organiseren van energiegesprekken met de buren in een huiselijke omgeving. Behalve om bewustwording van de urgentie van energietransitie (en kansen die dit biedt) gaat het daarbij om uitwisseling van de interesse en behoefte van de burengroepen. Het doel hiervan is om makkelijker keuzes te maken en anderen daarbij te betrekken. Onder de deelnemers worden een aantal duurzame producten verloot, waarmee u je direct energie mee bespaard.

Meer Informatie:

Deze avond wordt georganiseerd in het kader van het project Maak Europa Duurzaam Voor Iedereen en heeft als doel om meer mensen te betrekken bij de energietransitie. De activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de Europese Commissie, Europaid.

                                                           

Reacties

Reageer »

Webinar over Plastic & Gezondheid

Geplaatst op

Dinsdagochtend 10 juli namen wij, samen met Plastic Soup Foundation en Stichting Wemos, jullie graag mee in de wereld van plastic en gaan in op de consequenties die veel stoffen in plastics hebben voor jouw gezondheid.

Plastic, wat doet dat nu met jouw gezondheid?

Dinsdagochtend 10 juli nemen we jullie graag mee in de wereld van plastic en gaan in op de consequenties die veel stoffen in plastics hebben voor jouw gezondheid. Plastic heeft ons leven eenvoudiger gemaakt. Het zorgde ervoor dat we voedsel langer konden bewaren.

Meer en meer komen neveneffecten van plastic aan het licht, zoals de aanwezigheid van micro-plastics in cosmetica, van weekmakers in kinderspeelgoed en van de schadelijke milieu- en gezondheidseffecten van chemicaliën in plastic afval. Tijdens dit webinar geven we meer inzicht in hoe plastic ons leven beïnvloedt en hoe we slimmer, gezonder en vooral veel zuiniger om kunnen gaan met dit materiaal.

Wil je weten wat voor effect plastic heeft op jouw gezondheid en wat je zelf kunt doen om de gevolgen voor jou en je kinderen te beperken?  

Vervuiling van ons leefmilieu en mogelijk ook onze gezondheid door plastics is ook in Nederland een groot probleem. In de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is afgesproken dat ieder land dit jaar een Nationaal Actieplan moet indienen voor de komende zes jaar. Ook Nederland heeft zich verplicht een Nationaal Actieplan Gezondheid & Milieu op te stellen.  Wat moet Nederland doen om te zorgen dat het plastic probleem wordt aangepakt?  Over deze vraag gaan wij graag met jou in gesprek.  Dinsdag 10 juli om 11 uur ’s ochtends zitten we er klaar voor.

Presentaties werden gegeven door:

 • Maria Westerbos, Directeur van de Plastic Soup Foundation
 • Renée de Jong, Pleitbezorger Stichting Wemos): Hormoonverstorende stoffen EDCs
 • Chantal van den Bossche. Hoofd Communicatie WECF International

De webinar is hier te vinden

 

Onderwerpen

Reacties

Reageer »