Een Veilig Nest

Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument

Geplaatst op

Utrecht, 22 mei 2019 – WECF is kritisch op het deze week gelanceerde platform ´Waarzitwatin´, een overheidswebsite over chemische stoffen in consumentenproducten. Het vrouwen en milieunetwerk verwelkomt transparantie en consumenteninformatie over chemicaliën, maar ziet deze nieuwe website vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.

De website suggereert dat de Nederlandse en Europese wetgeving de consument optimaal beschermt. Helaas is dit niet het geval. De Nederlandse consument moet zich wel degelijk zorgen maken over gevaarlijke stoffen in bijvoorbeeld speelgoed of tampons. Zo concludeert het European Environmental Bureau (EEB) deze week uit eigen onderzoek dat bestaande Nederlandse wetgeving niet wordt gehandhaafd[i]. En ook ANSES, de Franse tegenhanger van het RIVM, beval fabrikanten vorig jaar nog om kankerverwekkende en hormoonverstorende stoffen in maandverband of tampons te elimineren of te minimaliseren.

Sascha Gabizon, Directeur WECF International: “Nederlandse wetgeving loopt jaren achter op de laatste wetenschappelijke inzichten en moet worden aangescherpt. Recente onderzoeken tonen aan [ii]dat ook op onze markt geìmporteerde producten zoals speelgoed te vinden zijn die schadelijke stoffen bevatten die volgens Europese wetgeving verboden zijn. Transparantie hierover zou ook onderdeel moeten zijn van de adviezen op ‘Waarzitwatin’.“

Dat dit wel kan bewees de Belgische overheid vorige week. De Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de Belgische overheid, publiceerde een lange lijst met 28 concrete aanbevelingen waarmee de bevolking zelf het contact met schadelijke stoffen kan beperken. Ook andere Europese landen zoals Zweden, Denemarken en Frankrijk zorgen voor strengere wetgeving en meer voorlichting.  Nederland zou hier een voorbeeld aan kunnen nemen.”[iii]

Positief is de erkenning door de overheid en RIVM dat er een grote informatiebehoefte leeft bij de Nederlandse bevolking. Helaas is ‘Waarzitwatin’ te terughoudend met echte risico- informatie.

WECF mist een echt onafhankelijk consumentendesk waar consumenten met vragen naar toe zouden kunnen gaan. WECF startte tien jaar geleden zelf met een internetportaal www.eenveilignest.nl waarin vragen werden beantwoord over stoffen en productgroepen door een vast team van wetenschappers en toxicologen.

Sascha Gabizon:  “We adviseren de overheid om dit soort diensten vooral te delegeren naar onafhankelijke organisaties. Als WECF kunnen we de Nederlandse consument alleen maar aanraden om wel degelijk verder te kijken dan deze nieuwe, en helaas zeer onvolledige site”

 

Persvragen:

Chantal Van den Bossche, woordvoerder WECF

Chantal.vandenbossche@wecf.org

06-28129992

Meer informatie:

 

[i] https://eeb.org/named-major-brands-breaking-eu-chemical-safety-law/

[ii] https://ipen.org/news/unsafe-new-eu-rules-allow-toxic-chemicals-children%E2%80%99s-toys-and-other-products-made-recycled

[iii]https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/advies_9404_physical_chemical_environmental_hygiene.pdf

Onderwerpen

Reacties

Reageer »

WECF brengt Ecofeministische kieswijzer voor Europese verkiezingen

Geplaatst op

3 minuten leestijd

Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.

De Europese Verkiezingen 2019 zijn jouw volgende kans om op te komen voor gelijkheid, klimaat en onze gezondheid. Wij, bij WECF, besloten om het jargon in al die partijmanifesten en beleidsverklaringen door te spitten en je een kieswijzer te brengen die specifiek let op zowel gelijkwaardigheid als duurzaamheid.

We hebben de afgelopen jaren baanbrekende milieucampagnes gezien. In Nederland hadden we de Klimaatmars, Europawijd Greta Thunberg’s #fridaysforfuture, de #imadeyourclothes anti-fast fashion campagne en de #breakfreefromplastic beweging. Jonge vrouwen hebben zich in enorme aantallen gemobiliseerd voor deze milieuproblemen, maar er is nog veel te doen de komende tijd.

We hopen dat de #ecofeministsscorecard een middel is dat door veel feministen in Europa zal worden gebruikt. Ook Greta Thunberg is klein begonnen en zij heeft ons heeft laten zien dat enorme impact worden bereikt door collectieve actie.

Daarnaast hebben we gekeken of partijen iets willen doen aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen in besluitvorming. “Juist nu rechts-conservatieve partijen macht winnen in Europa is het voor feministische mannen en vrouwen van belang om te gaan stemmen. We kunnen deze verkiezingen niet overlaten aan mensen die voor vrouwen vooral een rol achter het aanrecht zien, of aan klimaatontkenners,” aldus Kirsten Meijer, directeur van WECF in Nederland.

Op de Ecofeministscorecard zijn de uitslagen te zien van tien partijen, na bestudering van hun partijprogramma’s. Het gaat om D66, CDA, VVD, SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, PVV en ChristenUnie-SGP. Zie onderstaande link:

https://www.wecf.org/wp-content/uploads/2019/05/Ecofeminist-scorecard-Netherlands-UPDATED.pdf

#ecofeministscorecard

Voor meer informatie: www.wecf.org/ecofeministscorecard/

 

 

 

Reacties

Reageer »

Het ultieme stappenplan om jouw leven buitenshuis duurzaam te maken

Geplaatst op

2 minuten leestijd

Grote veranderingen beginnen klein. Als mensen zoals jij en ik anders naar onze eigen leefomgeving gaan kijken, kunnen wij uiteindelijk met elkaar de hele wereld veranderen. En als een miljoen mensen dat doen, verandert de wereld nog sneller. Op het gebied van duurzaam leven buitenshuis kunnen wij als individu een bijdrage leveren. Hoe doe je dat?

 

 1. Pak de fiets waar je normaal de auto voor pakt. Dat is beter voor het milieu en je bent gelijk in beweging.
 2. Overweeg om een regenton te installeren, want regenwater is gratis, het bevat sporenelementen en nauwelijks kalk. Het veranderde weer is een extra reden om regenwater te gaan bewaren. We krijgen in Nederland namelijk te maken met langere perioden van droogte; met name in de zomer neemt het aantal regendagen af.
 3. Ruil een paar tuintegels in voor aarde. Je maakt meer ruimte voor groen en het regenwater krijgt meer de mogelijkheid om de grond in te zakken.
 4. Misschien ben je in de gelegenheid om zonnepanelen te laten plaatsen. Hiermee ben je niet meer afhankelijk van een energie leverancier en het is duurzame groene stroom, die altijd beschikbaar is. Het nadeel is dat het een lange terugverdientijd heeft.
 5. Probeer minder te kopen als het gaat om kleding en schoenen en doneer kleding die je niet meer draagt.
 6. Voorkom impulsaankopen. Koop het niet gelijk, maar wacht twee weken. Als je het dan nog steeds wilt kopen, dan weet je in ieder geval dat het geen onbewuste aankoop is.
 7. Raap het zwerfvuil zoveel mogelijk op. Het zorgt voor een schone straat, je geeft het goede voorbeeld aan je kinderen en aan anderen.
 8. Koop produkten met minder (plastic) afval. Kies voor losse groente, los fruit en koop vleeswaren bij de slager zonder cellofaan tussen elk plakje beleg.
 9. Neem je eigen tas mee als je iets koopt.
 10. Verlaag de CO2-uitstoot door minder te gaan vliegen. Een vliegreis binnen Europa geeft een uitstoot van 240kg CO2-uitstoot en als je met de trein gaat dan is het slechts 25kg CO2 -uitstoot. Als je bijvoorbeeld met vier personen reist, dan is de auto gemiddeld milieu vriendelijker dan het vliegtuig.

Je kunt niet alle problemen van de wereld op je schouders nemen, maar je kunt wel je verantwoordelijkheid nemen voor jouw bijdrage.

Duurzaam leven is leerzaam en nuttig tegelijk.

Welke stappen ga jij vandaag zetten?

 

Reacties

Reageer »

Mogelijke effecten van bestrijdingsmiddelen op weidevogels

Geplaatst op

3 minuten leestijd

Op 12  april zijn in de Zuid-Zaal van het provinciehuis van Gelderland door Buijs Agro-service en WECF Nederland de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en weidevogels in de provincie Gelderland.

Op 24 veehouderijbedrijven en één boomkwekerij in weidevogel gebieden in Gelderland (15 gangbare en 9 biologische) werden in krachtvoer, mest en bodem een groot aantal bestrijdingsmiddelen en anti-parasitaire geneesmiddelen (ontwormingsmiddelen) gemeten.

De bestrijdingsmiddelen komen de bedrijven binnen via aangekocht krachtvoer, via stro en via stoffen die voor de bestrijding van plaaginsecten in stallen en mestkelders worden gebruikt.

Het anti-parasitaire middel komt, na toediening bij het dier grotendeels onveranderd en uitgescheiden via het maagdarmkanaal, in de mest terecht. De middelen worden vooral toegediend aan grazende dieren. Uit het oogpunt van preventie gebeurt dit soms meerdere keren per jaar.

Deze giftige mest leidt tot een flinke afname van het aantal levensvatbare larven waardoor veel belangrijke groepen mestinsecten niet kunnen overleven. Hierdoor ontstaat er een tekort aan voedsel voor de weidevogels en andere dieren die zich voeden met kleine insecten.

Een gezonde mestfauna is dus van groot belang voor het natuurlijk verloop van de mestafbraak in de bodem en de rest van het ecosysteem boven die bodem.

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om deze risico’s te beperken :

 • Alleen het dier behandelen als er een infectie is aangetoond en het dier hier last van heeft. Dus niet preventief
 • Gebruik van minder giftige middelen
 • Gebruik van milieuvriendelijke toediening
 • Kuddes in stappen behandelen, zodat er altijd voldoende niet besmette mest in het veld komt waarin de mestfauna kan overleven en zich kan voortplanten

Tijdens de bijeenkomst op 12 april waren er boeren, wetenschappers, ambtenaren en vertegenwoordigers van veevoederbedrijven aanwezig. Bij het presenteren van de onderzoeksresultaten werd duidelijk dat waarschijnlijk de meeste bestrijdingsmiddelen in het krachtvoer zit. Het bedrijf die het krachtvoer produceert was deze middag ook aanwezig. Zij hebben twijfels of de metingen wel goed zijn gedaan. Iemand vanuit het laboratorium heeft deze twijfels weerlegt in de gezamenlijke discussie. Ondanks dat er gedurende de dag verschillende meningen en andere belangen waren, hing er een aangename sfeer.

Onderstaand het artikel uit de Gelderlander van 12 april 2019:

Onderzoek naar gifstoffen in mest deugt

Onderstaand artikel in Trouw van 13 april 2019 :

De koeienflats is gezond, dus de weidegrond ook

Onderstaand het volledig onderzoek uitgevoerd door Buijs Agro-services en WECF:

weidevogels en bestrijdingsmiddelen

WECF geeft ouders via www.eenveilignest.nl tips, voorlichting en advies over het creëren van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor hun kind en voor hunzelf.

 

Reacties

Reageer »

Wat weet jij over de dagelijkse hormoonverstoorders?

Geplaatst op

Wat weten we nu eigenlijk over hormoonverstoorders? Waar zitten deze stoffen in en wat kunnen we er tegen doen? Een vraag die steeds meer mensen bezig houdt. En waarom? Omdat elke dag meer mensen te maken krijgen met “vage” klachten, die uiteindelijke kunnen leiden tot ziekte.

Wat zijn hormoonverstoorders?

Een hormoonverstorende stof is een stof, die het lichaam niet kent waardoor deze stof nadelige effecten heeft op de gezondheid. De gevolgen van blootstelling aan hormoonverstorende stoffen kunnen pas zichtbaar worden in een latere levensfase en de effecten zijn daarna niet meer te herstellen, omdat er een fout op cel niveau in ons lichaam optreedt. De periodes waarin we het meest gevoelig zijn voor hormoonverstorende factoren is vanaf de bevruchting tot aan de puberteit.

De specifieke structuur van de hormoonverstoorders zorgt ervoor dat ze onze eigen hormonen kunnen nabootsen alleen niet in de goede zin. Ze sturen signalen door die ons lichaam niet herkent of de signalen worden niet op het juiste moment geleverd.

Door ongepast te communiceren slagen hormoonverstoorders erin belangrijke lichaamsprocessen te verstoren. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de puberteit te vroeg in gang schiet, zoals nu blijkt bij meisjes waarbij de puberteit steeds eerder begint. Maar net zo goed kunnen die stoffen de normale werking verhinderen en zo de puberteit vertragen of zelfs blokkeren.

Wanneer hebben we te maken met hormoonverstoorders?

Met hormoonverstoorders hebben we te maken in onze verzorgingsproducten, in plastic en in bestrijdingsmiddelen. Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn de chemische stoffen, die zorgen voor een hormoonverstoring, terug te vinden in de lucht, in de bodem en in ons drinkwater.

Hormoonverstorende stoffen kunnen ook vrijkomen bij fabricage, in de afvalfase of het komt via de verpakking terecht in ons voedsel.

Wat zijn de gevolgen van de hormoonverstoorders?

Het effect van het verstoren van het hormoonsysteem kan op verschillende manieren tot uitdrukking komen:

 • De reactie van ons lichaam op infecties
 • Borst, testis-, schildklier- en prostaatkankers
 • Type 2 diabetes
 • Obesitas
 • Aandachtsproblemen
 • Autisme
 • Problemen bij de voortplanting

De periodes waarin we het meest gevoelig zijn voor de verstoorders is de babytijd, de puberteit en de menopauze.

Hoe kun je de invloed van deze verstoorders op je lichaam verhinderen?

 1. Gebruik zo min mogelijk plastic. Kies voor herbruikbare waterflesjes die gemaakt zijn van roestvrijstaal, glas of kunststof zonder de chemische stof BPA.
 2. Kies het liefst voor voedingsmiddelen uit een glazen pot in plaats van uit blik. Vaak zit er een kunststof laagje in blikken om het roesten tegen te gaan en wat BPA bevat.
 3. Beperk het aannemen van kassabonnen, want deze zijn gemaakt van thermisch papier en bevatten flink wat BPA. Het zit niet opgesloten in het plastic, maar los op de bon. Hierdoor kom je er direct mee in aanraking.
 4. Gebruik verzorgingsproducten die getest zijn door een onafhankelijk instituut op verdraagzaamheid en werkzaamheid. Belangrijk is dat deze producten vrij zijn van ftalaten, synthetische parfums, genetisch gemodificeerde ingrediënten en parabenen.
 5. Wat betreft onze voeding, kies het liefst voor biologische producten, want deze bevatten minder pesticiden en bestrijdingsmiddelen.
 6. Was je groente en fruit goed voordat je ze gaat eten
 7. Wanneer je vlees eet, kun je het beste kiezen voor een biologische variant. Veel niet- biologisch vee krijgt tegenwoordig preventief antibiotica en groeihormonen. Op den duur kunnen wij hierdoor resistent worden voor deze antibiotica en de groeihormonen verstoren jouw eigen hormoonhuishouding.

Er zijn dus genoeg alternatieven om het lichaam minder bloot te stellen aan hormoonverstorende stoffen en het hoeft niet veel moeite te kosten. Doe je mee ?

 

Reacties

Reageer »