Een Veilig Nest

Speelgoedonderzoek Duitse Consumentenbond

Geplaatst op

Stiftung Warentest: “Helft van op de markt verkrijgbaar houten speelgoed brengt gevaren met zich mee. “

stock-photo - spelend kind - binnen - kerst

Niet al het speelgoed waar onze kinderen mee spelen is helemaal veilig, helaas. Zo bevat veel speelgoed schadelijke chemicalien. De Duitse consumentenbonden Oekotest en Stiftung Warentest voeren daarom ieder jaar, vlak voor de feestdagen, een speelgoedtest uit. Dit jaar deed Stiftung Warentest onderzoek naar houten speelgoed.

Verschillende soorten speelgoed voor kinderen van 1 tot 3 werden getest zoals bijtringen, autos voor baby’s,  bouwstenen, puzzels en dieren die je aan een touwtje achter je aan kunt trekken. Ondanks dat het speelgoed juist bedoeld was voor de allerkleinsten, bleken veel onderdelen makkelijk los te laten, met mogelijke kans op verstikkingsgevaar.

Sommige stukken speelgoed bleken zelfs kinderen direct in gevaar te kunnen brengen, zoals een clown met ringen van het bedrijf  Hess uit Saksen. Tijdens een wettelijke botstest braken bij de clown  twee houten ringen. Bij het motorische speeltuig van de fabrikant Hess waren de cijfers waarmee het kind kan spelen zo klein dat deze pasten in de testcilinder, met de grootte van een kinderkeel.  Kinderen kunnen deze dus makkelijk inslikken. Beide Hess producten voldoen niet aan de wettelijke voorschriften en mogen daarom niet meer verkocht worden.

Gevaarlijke stoffen in verven , koorden en platen van multiplex

Onderdelen die makkelijk ingeslikt kunnen worden brengen het kind direct in gevaar. Het effect van verontreinigende stoffen is vaak pas na een aantal jaren zichtbaar. Wat het moeilijk maakt is dat de schadelijke stoffen vaak niet te zien of te ruiken zijn. Kinderen inhaleren deze gevaarlijke stoffen, slikken ze in of het komt in contact met de huid. De schadelijke stoffen in verven, klinknagels, koorden en multiplex zijn stoffen zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen ( PAK ), nikkel, nitroseerbare stoffen, organische verbindingen en formaldehyde. Deze stoffen zijn zowel hormoonverstorend als carcinogeen en moeten daarom uit het speelgoed gehaald worden.

Houten kikker niet veilig

Met name de verf van het geteste speelgoed was gevaarlijk. In het laboratorium werden de verfschrammen van het speelgoed geanalyseerd. In de groene verf van de houten kikker van het merk ‘New Classic Toys’ werden bijvoorbeeld  de kankerverwekkende stoffen chryseen en PAK gevonden. In het rode koord van de kikker werd de kankerverwekkende stof benzidine gevonden als onderdeel van de kleurstof. Benzidine is wettelijk verboden binnen de EU, dit maakt de kikker dus niet verhandelbaar.  Naast de houten kikker werden er nog drie van de vier houten treinen en een houten voertuig wat in en uit elkaar gehaald kan worden op schadelijke stoffen getest. Ook werden er  puzzels gevonden van multiplex met grote concentraties formaldehyde .

Veertien speeltjes krijgen een pluim

Veertien producten kwamen als goed en veilig uit de test. Het merendeel kwam uit Duitsland, maar ook uit China en Vietnam.  De testresultaten laten zien dat het mogelijk is om speelgoed te produceren dat de gezondheid van kinderen niet in gevaar brengt. Het is vooral de verantwoordelijkheid van de fabrikanten om veilig speelgoed te produceren. Er moet actief gezocht worden naar alternatieven, niet-schadelijke materialen en vervangers van schadelijke stoffen. En blijkens de test is dat voor een aantal producenten gewoon mogelijk.

EU- limieten voor schadelijke stoffen in speelgoed vaak te hoog

In juli 2013 gingen de nieuwe chemische eisen van de speelgoedrichtlijn binnen de EU van kracht. Deze bevatte meer verboden stoffen dan voorheen. Maar experts binnen de EU blijven discussiëren over de risico’s van gevaarlijke stoffen in speelgoed zoals bepaalde PAK’s, zware metalen en zeer kankerverwekkende nitrosaminen – de laatste is te vinden bij de productie van rubber. Duitsland verklaarde dat zij haar grensvoorwaarden voor gevaarlijke nitrosaminen heeft aangescherpt. De vastgestelde grensvoorwaarden voor bepaalde schadelijke stoffen zijn nog steeds te hoog. Verdere verbeteringen zijn nodig . Een groot probleem zijn voornamelijk stoffen die zijn ingedeeld als kankerverwekkend , mutageen en als schadelijk worden gezien voor de voortplanting (EDC’s). Volgens de speelgoedrichtlijnen is het  bijvoorbeeld toegestaan dat er maximaal 1000 milligram aan kankerverwekkende stoffen in een product zitten. Voor de kinderen worden deze grenswaarden afgeleid van de chemicaliënwet.  Er zijn vooral strenge regels voor speelgoed dat ze in hun mond kunnen steken. Maar er wordt weinig rekening gehouden met het feit dat dat kinderen door hun lichaamsgewicht en snellere ademhaling veel gevoeliger voor gevaarlijke stoffen dan volwassenen.

Belangrijke taak voor ouders

Ouders moeten zorgen dat zij alleen speelgoed aanschaffen met een testlabel. Een label van een onafhankelijk instituut bekroond met het GS-keurmerk en een label van de fabrikant met het veilig getest keurmerk. Deze stellen hogere eisen en bieden meer zekerheid dan de CE-markering. De CE-markering verzekert namelijk enkel dat het product voldoet aan de wettelijke eisen van de EU. Dit betekent dat er geen onafhankelijke inspecties hebben plaatsgevonden. Slechts vijf van de dertig getestte speelgoedstukkem had een GS-keurmerk. Drie van hen werden als  goed bestempeld, één als bevredigend en één als voldoende . Dit resultaat is vele malen beter dan dat van het totale  deelnemersveld. Daarom wordt er aanbevolen te kijken naar het GS-keurmerk .

Meer weten over het onderzoek, lees hier het artikel van Stiftung Warentest: http://www.test.de/Holzspielzeug-Die-Haelfte-birgt-Gefahren-4633745-0/

Reacties