Een Veilig Nest

Gezondheidsraad: Dagelijkse blootstelling aan schadelijke stoffen tijdens zwangerschap groot risico voor kind

Geplaatst op

Deze week verscheen het langverwachte advies van de Gezondheidsraad over de gezondheidseffecten van prenatale blootstelling aan chemische stoffen. De Gezondheidsraad vindt dat de Nederlandse overheid meer moet doen om schadelijke effecten van chemische stoffen op te sporen, waarbij de nadruk moet liggen op de gevaren van die stoffen voor de ontwikkeling van het kind tijdens de zwangerschap. Tegelijk met het advies publiceerde de Gezondheidsraad ook een adviesbrief over BPA.

Volgens de Gezondheidsraad kunnen chemische stoffen de ontwikkeling van het immuunsysteem, het hormoonsysteem en het zenuwstelsel van het ongeboren kind verstoren. Dit kan ingrijpende en levenslange gevolgen hebben. Het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF ziet dit rapport als een duidelijk signaal dat er dringend actie moet worden ondernomen om zwangere vrouwen en kinderen te beschermen tegen mogelijk gezondheidsgevolgen van prenatale blootstelling aan chemische stoffen, ook wat betreft Bisfenol A (BPA), waarmee iedereen bijna dagelijks in aanraking komt via bijvoorbeeld conservenblikjes, verpakkingsmateriaal, plastic bekers en speelgoed.

bpa_vrij

WECF is blij met de aanbevelingen van de adviescommissie van de Gezondheidsraad, die jarenlang aan dit rapport heeft gewerkt. Met name het advies om de testmethoden en normstelling aan te passen aan de grote gevoeligheid van het ongeboren kind voor verstoring van de ontwikkeling van zijn organen, zenuwstelsel en hormoonsysteem. Met de huidige toxicologische tests blijven die risico’s namelijk onderbelicht.

Verbijsterend is echter dat de Gezondheidsraad tegelijk met het rapport “Risico’s van prenatale blootstelling” ook een adviesbrief uit heeft gebracht waarin gesteld wordt dat ‘de vervanging van BPA voorlopig niet raadzaam is’. Het persbericht van de Gezondheidsraad combineert beide zaken terwijl de adviesbrief over BPA eigenlijk in tegenspraak is met de bevindingen uit het rapport.

Voor WECF is deze conclusie echter niet houdbaar. Sascha Gabizon, directeur van het vrouwen- en milieunetwerk, benadrukt dat volgens de Gezondheidsraad de blootstelling aan BPA en organofosfaten op een niveau ligt waar schadelijke effecten worden gevonden in wetenschappelijk onderzoek. Zelfs het Europese Chemische Agentschap (ECHA) vindt dat BPA zwaarder geclassificeerd moet worden als een reprotoxische stof. ECHA baseert dit oordeel op harde, door onderzoek uitgewezen feiten waarin BPA in verbinding gebracht wordt met verminderde vruchtbaarheid of seksuele functies.

Gabizon bekritiseert vooral het advies van de Gezondheidsraad omtrent BPA, met name omdat er inmiddels zo veel over de gezondheidsrisico’s van deze stof bekend is. Zij constateert dat het persbericht van de Gezondheidsraad de aanbeveling van de adviescommissie over de blootstelling aan chemische stoffen grotendeels negeert: ‘Het BPA advies is gericht op het voorlopig achterwege laten van actie en zet beleidsmakers op een verkeerd been’. WECF concludeert dan ook dat het verder uitstellen van maatregelen niet acceptabel is.